Godkjenningsordning for bilpleie, dekklargring og dekkskift

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Departementet har nå fastsatt forskrift som etablerer en godkjenningsordning for bilpleie, dekklagring og dekkskift.

– Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Nå får de noen måneder på seg, og da kan de enten legge om driften eller legge ned, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Godkjenningsordning er i stor grad basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, og innebærer at virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter etter blant annet arbeidsmiljøregelverket er oppfylt. Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort.

Arbeidstilsynet skal etablere et offentlig register over virksomhetene der det vil gå frem om virksomheten er godkjent, har søknad til behandling eller ikke er godkjent.

– Godkjenningsordningen vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gi myndighetene bedre oversikt og gjøre det enklere for kunder å velge seriøse leverandører, sier Tajik.

Forskriften vil tre i kraft 1. juli 2022. Fra og med da må virksomhetene blant annet på forhånd kunne dokumentere at de har godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravet om vernetjeneste og har skriftlige arbeidsavtaler.