Godt resultat i WTO-forhandlingene

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Etter lang tids forhandlinger ble det lørdag kveld enighet om en ministerklæring på WTOs ministermøte i Nairobi. Dette var viktig for det multilaterale arbeidet i WTO og styrker WTO som organisasjon.

For Norge innebærer enigheten at våre eksportsubsidier må avvikles senest innen utgangen av 2020. I Stortingsmelding 29 om globalisering og handel har regjeringen  allerede foreslått, og  fått støtte til at Norge skal fase ut slike ordninger innen utgangen av 2019. Dette vil sikre landbruket tid til omstilling.

Vedtaket i WTO gir Norge god fleksibilitet til å fase ut eksportstøtten i Norge for de produkter en har brukt eksportstøtte for de siste år. Dette gjelder ost, smør, svinekjøtt og bearbeidede jordbruksprodukter. Det vil bli et øvre tak på eksportkvantum basert på gjennomsnittlig eksport i 2003 – 2005.

Det ble også fattet vedtak til fordel for de minst utviklede landene (MUL), bl.a. om positiv særbehandling samt bedre opprinnelsesregler for import av varer fra de fattigste landene. Bomullseksport fra minst utviklede land vil få bedre markedsadgang. Eksportstøtte for bomull skal avvikles umiddelbart i i-land og fra 1. januar 2017 i u-land.

Ministererklæringen fra Nairobi gir retningslinjer for det videre arbeidet i WTO og forplikter medlemmene til fortsatte forhandlinger om blant annet landbruk, industrivarer, tjenester, regelverket og utvikling.