Forsiden

Historisk arkiv

Enighet under WTOs ministerkonferanse i Nairobi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er svært viktig at WTO videreføres som det sentrale globale forumet for handelsforhandlinger. Det er også godt nytt at WTOs medlemmer har lykkes å komme til enighet i Nairobi, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter fire dager med intense forhandlinger i Nairobi ble det 19. desember enighet under WTOs 10. ministerkonferanse. Forhandlingene har vært krevende og gikk nærmere et døgn på overtid. Retningslinjer for det videre arbeidet i WTO og spørsmål knyttet til landbruk har vært de vanskeligste temaene. 

- For en mellomstor, åpen økonomi som Norge, er det viktig at forhandlinger i det multilaterale handelssystemet gir resultater. Enighet om utfasing av eksportsubsidier og innstramming av andre former for støtte til eksport av landbruksprodukter er et viktig bidrag til å redusere fattigdom i mange utviklingsland, legger utenriksministeren til.

For Norge innebærer enigheten at våre eksportsubsidier må avvikles senest innen utgangen av 2020. Dette gir norsk landbruk nødvendig tid til omstilling gjennom utfasing som ikke må gå raskere enn regjeringen la opp til i stortingsmelding 29 om globalisering og handel.

Det ble også fattet vedtak til fordel for de minst utviklede landene (MUL), om forlengelse av muligheten til å gi tjenesteeksportører fra MUL positiv særbehandling samt bedre opprinnelsesregler for import av varer fra de fattigste landene. Bomullseksport fra minst utviklede land vil få bedre markedsadgang. Eksportstøtte for bomull skal avvikles umiddelbart i i-land og fra 1. januar 2017 i u-land.

Ministererklæringen fra Nairobi gir retningslinjer for det videre arbeidet i WTO og forplikter medlemmene til fortsatte forhandlinger om blant annet landbruk, industrivarer, tjenester, regelverket og utvikling.

- Jeg er glad for at jeg gjennom rollen som fasilitator har kunnet bistå Kenyas utenriksminister som har ledet drøftelsene av ministererklæringen fra Nairobi, sier utenriksminister Børge Brende.

Under konferansen ble Afghanistan og Liberia formelt godkjent som medlemmer av WTO, som dermed vil få 164 medlemmer. Motsetningene var dessverre for store til at medlemmene kunne komme til enighet om å starte forhandlinger om avvikling av fiskerisubsidier. En beslutning her ville vært viktig både for miljøet og i et utviklingsperspektiv.

I marginen av WTO-konferansen ble det oppnådd enighet om utvidelse av informasjonsteknologi-avtalen (ITA2), en avtale som dekker handel for 1300 milliarder amerikanske dollar og tilsvarer ti prosent av verdens handel med varer. Dette er et viktig bidrag for vekst og arbeidsplasser.