Resolusjon om oppfølging av Goldstone-rapporten vedtatt i Generalforsamlingen

FN-resolusjonen om oppfølging av Goldstone-rapporten ble 5. november vedtatt med 114 stemmer for, 18 imot og 44 avholdende (16 unnlot å stemme). Her kan du lese ambassadør Morten Wetlands innlegg og Norges stemmeforklaring.

FN-resolusjonen om oppfølging av Goldstone-rapporten ble  5. november vedtatt med 114 stemmer for, 18 imot og 44 avholdende (16 unnlot å stemme). I sitt innlegg i Generalforsamlingen sa Norges FN-ambassadør Morten Wetland at behandlingen av rapporten handler om langt mer enn Gaza-konflikten. - Den handler om vårt ansvar for å beskytte sårbare grupper i væpnet konflikt.

I innlegget understreket ambassadør Wetland at Norge helt siden utbruddet av Gaza-konflikten har krevd at mulige brudd på internasjonal rett etterforskes. Dette er viktig i kampen mot straffrihet, og avgjørende for å sikre langsiktig fred og velstand.

Partenes etterforskning må være uavhengig og troverdig og oppfylle internasjonale standarder. FNs generalsekretær og FNs mnneskerettighetsråd må gis i oppgave å sikre internasjonal overvåkning av den nasjonale etterforskningen. Norge vil arbeide for at dette blir innholdet i Generalforsamlingens vedtak og at vedtaket får så bred støtte som mulig.

Om stemmegivingen: USA, Canada, Australia, Ungarn, Italia, Tsjekkia, Nederland, Tyskland, Polen, Slovakia, Makedonia og Ukraina stemte imot resolusjonen. Sveits, Irland, Malta, Kypros, Albania, Slovenia, Portugal, Bosnia og Serbia stemte for. De fleste EU-land, herunder alle de nordiske, stemte avholdende.

De fleste latin-amerikanske land stemte for resolusjonen med unntak av Costa Rica, Honduras og Colombia som stemte avholdende (Panama stemte imot). Japan og Sør-Korea stemte avholdende. De fleste afrikanske land stemte for men flere også avholdende (bl.a. Uganda og Burkina Faso som begge er medlemmer av Sikkerhsrådet). 

India hadde enkelte reservasjoner men stemte likevel for. Blant Sikkerhetsrådets medlemmer var det bare Mexico, Tyrkia, Vietnam og Kina som stemte for. Russland stemte avholdende. Samtlige muslimske land stemte for resolusjonen.

Til toppen