Nyheter

Gratulerer med våpenhvile i Colombia

– Jeg gratulerer Colombias regjering og ELN-geriljaen med å ha inngått en avtale om våpenhvile under fredssamtalene på Cuba. Det er gledelig at partene har avtalt hvordan de skal sikre bred folkelig deltakelse i arbeidet fram mot en fredsavtale, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Dette er en milepæl i forhandlingene og et viktig skritt for å bedre den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Colombia, sier Huitfeldt.

– Norge er garantistland i fredsprosessen. Norske diplomater har deltatt aktivt under forhandlingene på Cuba, sier hun.