Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grunnsteinsnedleggelse for nytt beredskapssenter

Statsminister Erna Solbergs tale ved grunnsteinsnedleggelsen for nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune, 21. august 2018.

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara på grunnsteinsnedleggelsen for nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.
Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara på grunnsteinsnedleggelsen for nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Foto: Marita Isaksen Wangberg/Statsministerens kontor

Kjære alle sammen,

Dette er en stor dag for norsk beredskap! I dag legger vi ned grunnsteinen til nasjonalt beredskapssenter.

Om to år skal senteret etter planen stå klart.

Da vil våre nasjonale beredskapsressurser endelig kunne samles på ett sted. For å kunne respondere raskt og riktig på en ekstraordinær hendelse er det viktig at de nasjonale beredskapsressursene er samlet, og at de har umiddelbar tilgang på transportkapasitet.

Det legger til rette for at vi har den nødvendige operative evnen den dagen det virkelig gjelder.

Vi var alle enige om å gjennomgå og trekke lærdommer av hendelsene sommeren 2011.

Det fikk vi i 22. juli-kommisjonens rapport. Der ble det avslørt flere alvorlige svakheter i landets sikkerhet og beredskap.

Derfor er samfunnssikkerhet og beredskap blant de områdene hvor min regjering har lagt ned store ressurser og satt i gang store investeringer.

Vi er kommet langt i å gjøre Norge sterkere og tryggere ved å følge opp analysene og anbefalingene fra 22.-juli-kommisjonen.

Beredskapssenteret er del av dette. Dette senteret er et stort løft for den nasjonale beredskapen og et viktig bidrag til nordmenns trygghet i hverdagen.

Her skal vi øke beredskapskompetansen til norsk politi. Her skal nasjonale og lokale beredskapsressurser få trene sammen.

Senteret skal huse beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste.

I løpet av de siste årene er beredskapstroppen blitt styrket med over 50 prosent. I politidistriktene har utrykningsenhetene hatt en like stor vekst – fra ca. 650 til ca. 1050. Nye politihelikoptre er anskaffet.

Sammen med beredskapssenteret utgjør dette et historisk og etterlengtet satsing på nasjonal sikkerhet og beredskap.

I dette bildet må vi også ta med at vi har styrket forsvaret i et historisk løft, forenklet samarbeidet mellom forsvar og politiet, prioritert IKT sikkerheten og cyberforsvar innen politi og forsvar og fått vedtatt ny sikkerhetslov.

Jeg vil rette en stor takk til alle de som har bidratt så langt.

Konseptvalget for senteret ble tatt av regjeringen i august 2015. Vi har hatt et svært vellykket forprosjekt. Forventet kostnad ble redusert med om lag 15 prosent i løpet av forprosjektet.

Dette illustrerer at det er arbeidet mye med å finne gode og kostnadseffektive løsninger.

Stortinget besluttet i desember 2017 å bygge senteret her på Taraldrud i Ski kommune.

1. mars 2018 tok vi første spadetak. Som dere ser rundt dere har vi allerede kommet langt.

Det skal vi være stolte av. Nå skal vi sammen lykkes like godt i fortsettelsen, og realisere beredskapssenteret i henhold til planene. 

Dette er jeg overbevist om at vi vil klare!

Da gjenstår det bare å legge ned grunnsteinen for det nasjonale beredskapssenteret – og en grunnstein for norsk trygghet.

Til toppen