Har du innspill til apotekutvalget?

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Da kan du sende e-post til utvalget.

I september satte regjeringen ned et utvalg som skal utarbeide en offentlig utredning (NOU) om fremtidens apotek. Bakgrunnen for utvalget er problemstillinger rundt apotekvirksomhet, men utvalget skal spesielt vurdere behovet for reguleringer som skal legge til rette for nye apotekløsninger og økt konkurranse.

Utvalget ledes av jusprofessor Tore Bråthen og utvalget hadde sitt første møte 22. oktober 2021.

Her finner du informasjon om utvalgets mandat. Om du har innspill til utvalgsarbeidet, kan du sende e-post til NOUapotek@hod.dep.no.

Apotekutvalget
Medlemmene i Apotekutvalget Foto: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift/Tore Rasmussen Steien