Skjerper beredskapen på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel.

— Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet. Det pågår en kartlegging av situasjonen. På generelt grunnlag vil jeg si at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen følger også situasjonen i Østersjøen, der det lekker gass fra de to gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Etter det som er fremkommet av informasjon i løpet av dagen, er det mye som kan tyde på at dette er sabotasje, sier Aasland.