Hedret spesialstyrker fra 2. verdenskrig

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag 25. februar deltok Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og en rekke krigsveteraner på markeringen av 75. års jubileum for opprettelsen av «Special Operations Executive». Det ble også markert at det er 70 år siden «Special Forces Club» ble opprettet.

 

Foto: Marita Hundershagen, FD

-Det er en stor ære å få være her sammen med veteranene og høre deres historier. De gikk foran og tok opp kampen for det vi er og det vi tror på. De fortjener heder og anerkjennelse, sier forsvarsministeren.

Joachim Rønneberg, August Rathke, Ragnar Ulstein, Richard Zeiner-Henriksen og Erling Lorentzen deltok på markeringen. De er alle norske krigshelter fra 2.verdenskrig, har tilknytning til Special Operations Exectutive, og er medlemmer av Special Forces Club.

Foto: Marita Hundershagen, FD

Special Operations Executive var en britisk hemmelig militærenhet. Den ble opprettet 19. juli 1940 av Winston Churchill for å planlegge, lede og gjennomføre undergravingsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land.

Den britiske innsatsen i Norge ble organisert av Special Operations Norwegian Section, som rekrutterte sine første agenter allerede i 1940. I juli 1941 ble det opprettet et norsk frittstående kompani, Norwegian Independent Company No. 1, bestående av norske menige og offiserer.

-Enheten er i Norge mest kjent som Kompani Linge. Kompaniet tilhørte den norske hær, men var under britisk kommando. Vemork aksjonen, eller «Operasjon Gunnerside», som sprengte tungtvannsanlegget på Vemork ved Rjukan under ledelse av Joachim Rønneberg, er den meste kjente allierte sabotasjeaksjonen, forklarer forsvarsministeren.

Special Forces Club ble opprettet i 1945. Klubben lever i dag i beste velgående og er en viktig møteplass for medlemmer med bakgrunn fra spesialstyrkene og etterretningsmiljøet.

-Samarbeidet under krigen bidro til enda tettere bånd mellom Norge og Storbritannia og2015 er et viktig jubileumsår for begge nasjoner. I tillegg til dagens jubileumsmarkering vil britene senere i år markere 75 år siden «Battle of Britain i 1940, og 70 år siden «V-Day» i 1945, avslutter forsvarsministeren.