Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Trondheim 20. januar

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 20. januar besøker helse- og omsorgsminister Bent Høie Sjøsiden legesenter og NTNU og Kavli-instituttet i Trondheim. Statsråden holder også innlegg på den 7. nasjonale kongress om psykisk helse og deltar på et åpent møte om psykisk helse i regi av Studentersamfundet i Trondheim.

Program

Besøk Sjøsiden legesenter

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med ny stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Statsråden vil møte fastleger på Sjøsiden legesenter for å diskutere hvilke utfordringer og muligheter de ser for fremtidens primærhelsetjeneste og fastlegenes rolle.

Tid: kl. 10.30-11.30

Adresse: Mellomila 76

Innlegg på Den 7. nasjonale kongress Psykisk helse

Statsråden holder innlegg om regjeringens politikk på psykisk helse på Den 7. nasjonale kongress Psykisk helse.

Tid: kl. 11.45-13.00

Adresse: Kjøpmannsgata 73

Besøk NTNU/Det medisinske fakultet og Kavli-instituttet

Statsråden får orientering om NTNUs satsing på helse, velferd og teknologi og samarbeidet mellom NTNU og St. Olavs Hospital HF. Det er et utstrakt samarbeid mellom universitetene og universitetssykehusene, der NTNU og St. Olavs Hospital har det nærmeste samarbeidet. Et samarbeid om forskning og utdanning mellom akademia og helse- og omsorgssektoren er blant annet viktig for å rask implementering av ny kunnskap.

Etter denne orienteringen vil statsråden besøke Kavli-instituttet der nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser forteller om sin forskning. Statsråden får også omvisning på laboratoriet på Kavli-instituttet.

Tid: kl. 13.00-14.30

Adresse: Olav Kyrres gate 9

Åpen møte om psykisk helse i regi av Studentersamfundet i Trondhjem

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på åpent møte om psykisk helse i regi av Studentersamfundet i Trondhjem. Stastråden innleder møtet og svarer på spørsmål fra studentene.

Psykiske problemer er en av våre store folkesykdommer. Nesten en firedel av den voksne befolkningen har en psykisk lidelse, og mellom en tredel og halvparten av befolkningen rammes én eller flere ganger i løpet av livet. En undersøkelse om studenters helse og trivsel fra høsten 2014, viste at mange studenter rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager.

Tid: kl. 17.00- 18.30

Adresse: Elgsetergate 1

Pressen er velkommen til å delta og statsråden vil være tilgjengelig for kommentarer i etterkant av besøkene.