Helse- og omsorgsminister Bent Høie avholder felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene

Sted: Oslo