Helse- og omsorgsministeren deltar i digitalt ministermøte i Nordisk Ministerråd, MR-S Social- och Hälsopolitik deltar

Sted: Oslo