Helse- og omsorgsministeren deltar på digital samling for administrerende direktører i de regionale helseforetakene (RHF og helseforetakene (HF)

Sted: