Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Sted: Oslo