Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historiens første håndbok om seksualisert vold i konflikt

I dag lanserte FN og Norge historiens første håndbok for forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt. - Seksualisert vold er ikke en konsekvens av krig, men et våpen i seg selv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Håndboka som ble lansert i dag er den første håndboka for FNs fredsoperasjoner som ser alle de ulike aktørenes ansvarsområder i sammenheng. Håndboka handler om å sikre en mer helhetlig, koordinert og målrettet innsats mot denne volden. Håndboka er utarbeidet i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og FN.

- En av de mest ødeleggende formene for fiendtlighet mot sivile er seksualisert vold. Håndboka vi lanserer i dag skal gi bedre mulighet til å bekjempe og forebygge denne volden, og sikre tilgang til rettferdighet og beskyttelse for de overlevende, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Seksualisert vold er utbredt, og rammer både enkeltpersonene som er utsatt for slik vold, deres familier og lokalsamfunn. Seksualisert vold brukes strategisk av parter i konflikt for å undergrave stabilitet og samhold i befolkningen. Derfor er forebygging og bekjempelse av seksualisert vold både en kamp for menneskers rettigheter og for fred og sikkerhet. FN, inkludert FNs fredsbevarende operasjoner, har viktige roller å spille.

- Mange av våre soldater ute møter ofre for seksualisert vold. Dette er et godt og viktig verktøy som gjør soldater, politi og sivile bedre i stand til å forebygge og bekjempe disse grusomhetene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Lanseringen fant sted i et videomøte i dag mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide, leder for FNs avdeling for fredsoperasjoner Jean-Pierre Lacroix, leder for FNs avdeling for fredsbygging Rosemary di Carlo, FNs spesialrepresentant mot seksualisert vold i konflikt Pramilla Patten og Brands Kehris fra FNs kontor for menneskerettigheter. 

Bakgrunn
Forebygging og bekjempelse av konfliktrelatert seksualisert vold er en tverrgående prioritet i Norges arbeid for fred og sikkerhet og i humanitær respons. Norge støtter slik innsats i Afghanistan, Palestina, Colombia, Nigeria, Myanmar, Bangladesh, Syria, Irak, Jordan og Sør-Sudan.

Norge støtter blant annet fredsprisvinner Denis Mukwege og hans arbeid for kvinner som blir utsatt for seksualisert vold i den brutale borgerkrigen i østlige Kongo gjennom Kirkens Nødhjelp.

Det er ett år siden Norge arrangerte den internasjonale konferansen Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises sammen med FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Irak, Somalia og De forente arabiske emirater. På konferansen annonserte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge vil bidra med én milliard kroner til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021.

Til toppen