Sivilbefolkningen i Aleppo må få hjelp

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det begås grove overgrep mot sivilbefolkningen i Aleppo. De stridende partene må respektere humanitærretten og etterkomme FNs appell om pause i kamphandlingene. Norge støtter humanitære aktører i Aleppo og områdene rundt. Gis det tilgang nå, så vil Norge øke denne støtten, sier utenriksminister Børge Brende.

Han er svært bekymret for den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Aleppo etter at det syriske regimets militære styrker nå har beleiret den østlige delen av byen og kuttet all humanitær tilgang til området. Sivilbefolkningen utsettes for ytterligere press når opprørsgrupper går til motoffensiv for å forsøke å bryte regimets beleiring. FN har bedt om at det gjennomføres ukentlige 48-timers humanitære pauser i krigshandlingene.

- Det har siden tidlig i juli vært umulig å få inn humanitær hjelp til den østlige bydelen i Aleppo. Å bruke tilgang til humanitær hjelp som et ledd i krigføringen er uakseptabelt, sier Brende. Kritisk infrastruktur nødvendig for tilførsel av vann og elektrisitet er også ødelagt og fører til akutt mangel på rent drikkevann i hele Aleppo, sier Brende.

- Det må snarest iverksettes tiltak for å få nødhjelp inn til sivilbefolkningen. Hvis den eneste muligheten er å bruke fly, er dette noe man må vurdere seriøst selv om det vil være en svært vanskelig operasjon. Det viktigste i dagens situasjon er å legge press på partene for å akseptere at sivilbefolkningen får den hjelpen den trenger. Partene må også gi FN rom slik at helt nødvendige reparasjoner av vann- og elektrisitetsanlegg kan gjennomføres, sier utenriksministeren.

I Øst-Aleppo, som er kontrollert av opprørsgrupper og under angrep fra regimet og dets allierte, anslår FN at det bor opp mot 275000 mennesker som lever under uhyre vanskelige forhold. I de siste ukene har det pågått meget intense kamphandlinger i og rundt Aleppo som, i strid med de humanitære prinsipper, direkte har rammet sivilbefolkningen, helsefasiliteter og sivil infrastruktur.

- Det er kun en politisk løsning som vil få varig slutt på lidelsene. Partene på bakken og de regionale aktørene må ta ansvar og innse at dette ikke kan fortsette. Jeg er i tett kontakt med kolleger og vil blant annet ta opp situasjonen i Aleppo under mitt besøk til Iran denne uken. Samtidig vil jeg understreke vår støtte til FN og spesialutsending Staffan de Misturas arbeid for å få til en politisk løsning, sier utenriksministeren.

Det er enorme humanitære behov i Syria. Mer enn 13 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse inne i Syria. I tillegg til akutt nødhjelp, støtter Norge også mer langsiktige bistandstiltak innen matsikkerhet, jordbruk og gjenoppbygging av ødelagte hjem. Norge bidrar med 2,4 milliarder kroner til Syria-krisen i 2016.