Norge bidrar med ytterligere nødhjelp i Jemen

FN utløser sitt største bidrag noensinne fra det globale nødhjelpsfondet til krisen i Jemen, derav over 40 millioner kroner fra Norge. – Dette er verdens største humanitære krise, og det er livsviktig at sivile får beskyttelse og tilgang til bistand, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Konflikten i Jemen har ført over 22 millioner mennesker – av en befolkning på rundt 29 millioner – ut i en humanitær krise. Sult og sykdommer herjer. Derfor har FNs nødhjelpsfond (CERF) besluttet å bevilge mer enn 400 millioner kroner til de humanitære organisasjonene som arbeider i Jemen, der Norges andel utgjør over 40 millioner kroner. Norge er blant CERFs største donorer og bidrar med om lag ti prosent av det globale budsjettet.

- En av de største utfordringene for hjelpearbeidet er mangel på humanitær tilgang, både for å motta nødhjelpsleveranser utenfra og for å distribuere denne helt frem til sivilbefolkningen. I lang tid har det vært store problemer med å bringe inn mat, varer og medisinsk utstyr, både via flytransport og sjøveien. Norge oppfordrer partene til å overholde sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitærrett. Dette inkluderer beskyttelse av sivile og å sikre uhindret humanitær tilgang til sivilbefolkningen, sier utenriksministeren.

8,4 millioner mennesker er i risiko for hungersnød – en kraftig økning det siste året. Anslagsvis to millioner jemenittiske barn lider av akutt underernæring. I tillegg anslås det at over én million mennesker kan ha blitt rammet av kolera på grunn av mangel på rent drikkevann, som et resultat av ødeleggelse av vannforsyning og infrastruktur. Epidemien spres til stadig nye distrikter, men hjelpeorganisasjonene har begrenset tilgang til sivilbefolkningen. Kun halvparten av Jemens helsefasiliteter fungerer, og mer enn 16 millioner mennesker har ikke tilgang til helsehjelp.

Infrastrukturen som fantes i dette fattige landet før konflikten startet, er svært dårlig. Jemens statsapparat har kollapset, og det tilgjengelige helsetilbudet er svært begrenset. 1,7 millioner offentlige ansatte, inkludert helsearbeidere på sykehus og klinikker, har ikke fått lønn på over ett år.

Norge bidro med over 324 millioner kroner i humanitær bistand til Jemen i 2017. Norge vil også i 2018 opprettholde et høyt nivå på den humanitære bistanden og vurderer løpende behovet for nye bidrag.

Til toppen