Høie starter opphentingsprogram for HPV-vaksine

Alle kvinner født i 1991 eller senere får nå tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksineprogrammet er viktig for å beskytte kvinner mot livmorhalskreft.

Hvert år opereres 3000 kvinner for alvorlige celleforandringer i livmorhalsen. Mange er ganske unge. 300 kvinner får livmorhalskreft. Mange som overlever få langvarige plager på grunn av kreftbehandlingen. 70 kvinner dør.

- Jeg er glad for at vi nå kan tilby alle kvinner født i 1991 eller senere gratis HPV-vaksine. Dette er et viktig tiltak for å beskytte kvinner mot en sykdom hvert år tar for mange liv og påfører mye bekymring og ubehag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.   

HPV-infeksjon kan også øke risikoen for andre former for kreft hos både kvinner og menn.

I forbindelse med sin behandling av spørsmålet om innføring av HPV-vaksine til gutter i juni i år vedtok Nasjonalt råd for prioritering en anbefaling om at HPV-vaksine kan tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet. Rådet uttaler at det er en klar forutsetning at det framforhandles en akseptabel pris på vaksinen.

- HPV rammer ikke bare kvinner. Også menn kan smittes. Derfor har jeg bedt Folkehelseinstituttet utlyse en kjønnsnøytral anbudskonkurranse på HPV vaksine nå i høst. Jeg vil ta stilling til om vaksinasjonsprogrammet også skal tilbys gutter når resultatet av anbudskonkurransen er kjent og vi ser hvilken pris produsentene setter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

HPV er en forkortelse for Humant Papillomavirus. HPV-infeksjon smitter ved seksuell omgang og ca. 70 prosent blir smittet i løpet av livet. Noen av typene kan føre til celleforandringer som øker risikoen for livmorhalskreft. De fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi den vanligvis ikke gir symptomer og oftest går over av seg selv. HPV-vaksine beskytter mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene. Den anbefales til unge kvinner. Vaksinasjonen består av tre doser som gis i løpet av 6-12 måneder.

Til toppen