Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrifter om egen pensjonskonto

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til forskrifter til lovreglene om egen pensjonskonto.

Lovreglene om egen pensjonskonto følger av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto). Reglene innebærer at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker skal kunne reservere seg mot samling av pensjonsmidlene. Arbeidstaker skal også kunne velge å ha egen pensjonskonto hos en selvvalgt pensjonsleverandør.

Før reglene om egen pensjonskonto kan settes i kraft må det fastsettes utfyllende forskrifter til loven og systemtekniske løsninger må være på plass. Finansdepartementet sender nå på høring et utkast til forskrifter. I tillegg foreslås to endringer i lovreglene om egen pensjonskonto. Departementet foreslår at reglene om egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021.

Høringsfristen er 3. august 2020.

Til toppen