Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det foreslås noen mindre endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer, i §§ 29, 30 og 31.

Gå til: Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer