Høring - prisutjevningsordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag om endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk på høring.

Høringsfrist: 20.03.2017

Til toppen