Høring – avgiftsfritak ved omorganisering av virksomheter

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt heller ikke skal betale dokumentavgift for eiendom eller omregistreringsavgift for kjøretøy. Forslaget forenkler omorganisering og letter omstilling i næringslivet.

I visse tilfeller kan virksomheter omorganiseres skattefritt, men må betale dokumentavgift for eiendommer og omregistreringsavgift for kjøretøy i forbindelse med omorganiseringen. Dette kan forhindre at virksomheter omorganiseres, og dermed hindre omstilling. Finansdepartementet foreslår derfor å endre regelverket slik at hvis omorganiseringen kan gjennomføres skattefritt, skal det heller ikke betales dokumentavgift eller omregistreringsavgift når eierforhold til eiendom eller kjøretøy endres som følge av omorganiseringen.

I tillegg til å lette omstillinger i næringslivet bidrar forslaget også til at regelverket for omorganiseringer og tinglysing av fast eiendom og omregistrering av kjøretøy blir mer oversiktlig, konsekvent og enklere å forholde seg til for næringslivet.

Finansdepartementet foreslår at endringene trer i kraft fra 1. januar 2016.

Høringsfrist er 21. august.

Les høringen her

Til toppen