Høring - forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2015