Høring – Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring av bokføringsforskriftens bestemmelser om bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste.

Høringsnotatet «Endringer i bokføringsforskriften – bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste», er utarbeidet av Skattedirektoratet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Etter gjeldende rett kan plikten til å ha personalliste oppfylles ved utarbeidelse av arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven § 10-3. Bransjene som må føre personalliste er serveringssteder, frisører, skjønnhetspleiere, bilverksteder og bilpleiebransjen. Kravene til personalliste og arbeidsplan er ikke sammenfallende.

For at en arbeidsplan skal kunne erstatte personalliste er det et krav at planen oppfyller kravene som er stilt til en personalliste. Det innebærer blant annet at listen for hver arbeidstaker skal angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt.

Erfaring har vist at sammenblandingen av regelverk medfører at arbeidsgivere som fører personalliste ikke oppfyller kravene til utarbeidelse av arbeidsplan, og at arbeidsgivere som benytter arbeidsplaner som alternativ til personalliste, ofte ikke oppfyller kravene til føring av personalliste.

Hvis endringen i høringsforslaget blir vedtatt, vil plikten til å ha personalliste ikke kunne oppfylles ved utarbeidelse av arbeidsplan. Dette foreslås gjennomført ved at bokføringsforskriften § 8-5-6 sjette ledd oppheves, slik at henvisningen til arbeidsmiljøloven § 10-3 fjernes.

Les nærmere om forslaget i høringsbrevet og høringsnotatet.

 

Til toppen