Høring - forslag til endring av bokføringsforskriften om bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.03.2018