Høring – forslag til forskriftsbestemmelser om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter eiendomsmeglingsloven

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til regler i eiendomsmeglingsforskriften om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter eiendomsmeglingsloven.

Fristen for å gi høringsuttalelser er 30. september 2016.

Les høringen her

Til toppen