Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv

Finansdepartementet har i dag sendt et forslag til regler som gjennomfører EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) på høring.

Reglene som gjennomfører direktivet vil gjelde for pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Forslaget til regler omfatter blant annet områdene grensekryssende aktivitet, virksomhetsstyring, opplysningsplikt overfor medlemmer, tilsyn og åpenhet om virksomheten. Det foreslås endringer i finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven og i ulike forskrifter.

Høringsfristen er 24. oktober 2019.

Les høringsbrevet og høringsnotatet

Til toppen