Høring – skattereglene for verdipapirfond

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om endringer i skattereglene for verdipapirfond. Forslaget gir mer like rammebetingelser for ulike typer fond og norske og utenlandske fond. Dermed bidrar forslaget til en mer rettferdig konkurransesituasjon i markedet.

I dag er skattereglene for verdipapirfond basert på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond. Beskatningen av aksjefond er tilpasset skattereglene som gjelder for aksjer, mens beskatningen av obligasjonsfond er basert på andre prinsipper og tilpasset rentepapirer. Fond som investerer i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond), følger reglene for aksjefond.

De gjeldende reglene fungerer mindre godt for kombinasjonsfond. Reglene kan gi dobbeltbeskatning av renter i kombinasjonsfond, og de åpner for skattemessige tilpasninger.

Finansdepartementet foreslår at skattereglene for verdipapirfond ikke lenger skal være basert på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond. Departementet foreslår regler som skal gjelde for alle typer verdipapirfond, og som i større grad tar hensyn til at det kan være ulike typer verdipapir i samme fond. De nye reglene vil løse flere av problemene som er knyttet til dagens regelverk. Endringene vil gi mer likeartede rammebetingelser for ulike typer norske og utenlandske fond, og bidra til en mer rettferdig konkurransesituasjon i markedet.

Høringsfristen er 14. juli 2015.

Les høringen her

Til toppen