Høring av rapport fra markedsbalanseringsutvalget

Markedsbalanseringsutvalget, ledet av professor Erling Hjelmeng, leverte sin rapport til Landbruks- og matdepartementet 24. juni. Departementet sender med dette rapporten ut på høring.

Høringsfristen er satt til 16. oktober 2015.

Til toppen