Høring av rapport fra markedsbalanseringsutvalget - Evaluering av markedsbalansering i jordbruket

Markedsbalanseringsutvalget, ledet av professor Erling Hjelmeng, leverte sin rapport til Landbruks- og matdepartementet 24. juni. Departementet sender med dette rapporten ut på høring. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.10.2015