Evaluering av markedsbalansering i jordbruket

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

M-0747 B

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Landbruks-og matdepartementet5. mars 2014Avgitt 24. juni 2015