Høring: Foreslår å oppheve Postens plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve Postens plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet.

DNB har sagt opp avtalen med Posten Norge om tilbud av banktjenester i postnettet. Banktilbudet ble avsluttet ved postkontor og Post i Butikk fra 1. september 2020 og vil avsluttes i landpostnettet fra 1. juli 2021. Banktilbudet i landpostnettet følger av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester i Posten Norge AS' ekspedisjonsnett.

Samferdselsdepartementet foreslår å oppheve denne loven på grunn av at tilbudet er lite brukt, og at bankkundene har gått over til andre banktjenester som kontantfri betaling med bankkort, Vipps eller mobiltelefon og å betale regninger i nettbank, Vipps eller per brevgiro. DNB har erstattet banktilbudet i postnettet med en avtale om kontantuttak i Norgesgruppens butikker.

Departementet ber om eventuelle høringsinnspill til forslaget innen 17. mars 2021.

For flere opplysninger - se: