Pressemeldinger

Digitale fjernmøter og lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå på høring forslag om flere regelverksendringer som gjelder saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE).

- Det er viktig at arbeidsformene i offentlig sektor moderniseres, og at regelverket tilpasses behov for digital saksbehandling når dette ikke er betenkelig for den som har klaget på en avgjørelse, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Departementet foreslår at nemndmøter i Utlendingsnemnda kan avholdes digitalt på permanent basis etter at de midlertidige bestemmelsene om slike møter som følge av pandemien nå er opphevet. Videre foreslås det adgang til å kunne ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer som kan lagres digitalt på saken, da både hensynet til dokumentasjon av sentrale bevis og hensynet til rettssikkerhet taler for dette.

I tillegg er det forslag i høringsbrevet om unntak fra de vanlige avgjørelsesformene i nemnda når det gjelder behandling av klager over avslag på tilskudd til assistert retur og tvangsretur. Det er også forslag om at departementet ikke lenger skal oppnevne medlemmer til stornemnda, men at nemnda skal overta denne oppgaven. Til sist inneholder høringsnotatet også noen mindre forslag til justeringer i ordningen med nemndmedlemmer.