Høring om EU-forslag til nye forbrukervernregler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU har gjennomgått forbrukervernreglene, og har på bakgrunn av det lagt frem en forslagspakke kalt «A new deal for consumers». Hensikten er å reformere forbrukervernet.

Pakken «A new deal for consumers» skal bidra til å styrke håndhevingen av EUs forbrukerregelverk, innføre nye rettigheter, fjerne unødvendige byrder for næringsdrivende og tilpasse dagens regler til den digitale utviklingen. Det er disse EU-forslagene som regjeringen nå sender ut på høring.

– Denne pakken inneholder flere interessante forslag. EU-kommisjonen foreslår blant annet langt strengere sanksjoner ved omfattende brudd på forbrukervernreglene over landegrensene. Etter forslaget kan brudd på reglene føre til økonomiske sanksjoner på inntil fire prosent av næringsdrivendes omsetning, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

En handelspraksis som omfattes av forslaget, er de urimelige avtalvilkårene som jevnlig avdekkes på det digitale området.

– Forbrukertilsynet har tidligere grepet inn mot vidtrekkende ansvarsfraskrivelser og endring av vilkår uten varsel. Dersom forslaget blir vedtatt vil slike lovbrudd kunne føre til høyere bøter enn i dag, sier Helleland.

Noen av forslagene griper inn i viktige debatter om den digitale økonomien, som for eksempel internettplattformenes ansvar for å ivareta forbrukernes rettigheter når det handles på plattformene. Forslagene berører også forbrukernes rettigheter ved betaling med personopplysninger, og nettbaserte sammenligningstjenesters plikter når de rangerer produkter og tjenester på sine nettsider.

Barne- og likestillingsdepartementets foreløpige vurdering er at forslagene vil styrke forbrukervernet i Norge, dersom de blir vedtatt. For norske forbrukere vil også en styrking av forbrukervernet i andre EU/EØS-land være positivt, fordi det vil komme norske forbrukere til gode når de handler med næringsdrivende i disse landene, via nett, på reise eller ved andre opphold i EU/EØS-land.

For å sikre norske interesser, vil departementet  å utarbeide en norsk posisjon og eventuelt også en felles EØS/EFTA-posisjon. Det er i den forbindelse berørte parter inviteres til å delta i høringen for å gi innspill til hva Norge  bør vektlegge overfor EU.

Høringsfristen er satt til 17. august.