Høring om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene blant annet i finansforetaksloven.

Høringsfristen er 21. august 2020.