Høring om rentefradrag i interessefellesskap

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsutkast med utfyllende regler om begrensning av fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap. Forslaget gjelder sikkerhetsstillelse fra nærstående part for gjeld til uavhengig part.

Sikkerhetsstillelse fra en nærstående part for gjeld til en uavhengig part medfører at rentene på gjelden kan bli avskåret etter de nye reglene om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap, som trer i kraft fra og med inntektsåret 2014. Departementet foreslår flere unntak fra bestemmelsen om at slike renter kan bli avskåret. Unntakene gjelder blant annet sikkerhetsstillelse fra datterselskap til fordel for morselskap. Forslaget kan innebære at virksomheter unngår å måtte endre finansieringsløsninger som følge av de nye begrensningsreglene.

Høringsfristen er 14. februar 2014.

Les mer i høringsnotatet