Høyringsseminar om tolking i offentleg sektor

Måndag 2. mars arrangerer Integrerings- og mangfaldsdirektoratet høyringsseminar om den offentlege utgreiinga om tolking i offentleg sektor.

Høyringsseminar

Den offentlege utgreiinga om Tolking i offentleg sektor vart sendt på høyring 2. desember 2014 med frist 31. mars 2015. IMDi er nasjonal fagstyresmakt for tolking i offentleg sektor og arrangerer høyringsseminar om utgreiinga 2. mars. Utvalsleiar Anne Kari Lande Hasle vil presentere NOUen ved starten av seminaret.

Betre grunnlag for innspel

Føremålet med seminaret er å gi høyringsinstansane eit betre grunnlag når dei skal sende inn sine innspel og kommentarar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Seminaret vert arrangert 2. mars, frå 13.00 til 15.35, i IMDis auditorium i Tollbugata 20.

Her kan du melde deg på seminaret.

Her kan du lese meir om tolkeutvalet.

Førebels program

Forslag til program - Høringsseminar 2. mars fra 13.00 til 15.35

13.00 - 13.05

 

Åpning ved Geir Barvik (IMDi)

13.05 - 13.35

 

Presentasjon av NOU ved Anne Kari Lande Hasle (utvalgsleder)

13.35 - 13.50

 

IMDi ved Liv Kolstad Zehouo

13.50 - 14.00

 

Tolkesentralen ved OUS ved Hanne Løfsnes

14.00 - 14.15

 

Norsk tolkeforening ved Siri Fuglseth

14.15 - 14.30

 

Pause

14.30 - 14.45

 

Bufdir

14.45 - 15.00

 

KS og Trondheim kommune ved Ellen Edvardsen

15.00 - 15.15

 

Tolkebyråenes bransjeforening ved Richard Engen

15.15 - 15.30

 

LDO ved Heidi Wyller

15.30 - 15.35

 

Avslutting ved Liv Kolstad Zehouo

Til toppen