Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva er gode omsorgstjenester?

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rapport som viser at læringsnettverk i kommunene stimulerer til faglig utvikling, og gir økt kompetanse i omsorgstjenestene.

–Rapporten understreker viktigheten av å bygge opp kompetansen i omsorgstjenestene. Denne regjeringen vil modernisere og styrke helse- og omsorgstjenestene, og da er økt kompetanse en forutsetning, sier statssekretær Lisbeth Normann.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har FAFO i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

kartlagt og vurdert nettverk som er etablert for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom kommuner. Formålet med rapporten er å identifisere hva som fremmer og hemmer spredning av kunnskap om gode omsorgstjenester til og mellom kommuner.

Rapporten viser blant annet:

  • Det er behov for både lokal og sentralt initierte lærings- og innovasjonsnettverk.
  • Deltakerne i læringsnettverkene har hatt personlig utbytte av å delta og det har gitt økt kompetanse. Nettverkene har stimulert til faglige utvikling som ellers ikke ville ha forekommet.
  • Lærings- og innovasjonsnettverkene bør ha et sterkere brukerperspektiv.
  • Det er vanskelig å dokumentere at nettverkene har bidratt til innovasjon i form av forbedret tjenesteorganisering eller bedre tjenester til brukeren.

Denne rapporten er første del av to i et større forskningsprosjekt. Hovedformålet er å få kunnskap om hva som kjennetegner de kommunene som driver både effektive og gode omsorgstjenester.

Les rapporten "Læringsnettverk og innovasjon i kommunene"

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen