Ikke urimelig med finansskatt

Et bredt flertall på Stortinget går inn for at det skal innføres finansskatt fra 2017. Regjeringen vil legge fram et konkret forslag til finansskatt i neste års statsbudsjett, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen i dag.

Selv om utformingen av den nye skatten ennå ikke er kjent, omtaler direktør i Sparebankforeningen Ole Morten Geving finansskatten som en ekstra arbeidsgiveravgift i finansnæringen. Geving advarer om at dette er en dårlig idé.

Jeg kan ennå ikke kan si hvordan finansskatten endelig blir utformet, men jeg må få minne om hvorfor den blir innført. Finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift. Merverdiavgiftsunntaket ble anslått til 8 milliarder kroner i 2014.

Jeg er enig med Geving i at bankene han representerer er viktige for vekst og næringsutvikling. Samtidig finnes det også andre næringer som er viktige for norsk økonomi og som, i motsetning til finansnæringen, er innenfor merverdiavgiftssystemet. Denne særbehandlingen av finansnæringen har uheldige virkninger for norsk økonomi, og en finansskatt vil delvis motvirke dette. Derfor er det ikke urimelig å innføre en finansskatt.

Til toppen