Utanriksministeren deltek på eit nordisk utanriksministermøte

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit nordisk utanriksministermøte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02