Jonas Gahr Støre på landsmøtet til Industri Energi:

– Industrien sitter med nøkkelen til grønn omstilling

– Industrien sitter med nøkkelen til den klima- og energiomleggingen vi skal gjennom. Omlegging av energiforbruket er helt avgjørende for å få til de utslippskuttene vi skal ha, og her har de som jobber i industrien den kompetansen og erfaringen vi trenger, sa statsminister Jonas Gahr Støre på landsmøtet til Industri Energi torsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre på talerstolen i Folkets Hus i Oslo.
Statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale på landsmøtet til Industri Energi i Oslo, og la vekt på industriens rolle i omleggingen av samfunnet, Foto: Leiv Martin Green/Industri Energi

Han ble tatt imot på Folkets Hus i Oslo av forbundsleder Frode Alfheim. Statsministeren la blant annet vekt på at norsk gass vil være en viktig del av energiomleggingen i Europa.

– Forbruket av både kull og atomkraft skal fases ut, og den fornybare energien er ikke nok til å drive tungindustrien. Europa kommer til å trenge gass litt lenger enn de har trodd. Gass kan også brukes til å produsere hydrogen som blir utslippsfri med karbonfangst og –lagring. Alt dette kan Norge bidra med, og derfor skal vi utvikle, ikke avvikle olje- og gassindustrien, sa Støre.

Han inviterte også til gjensidig forpliktende partnerskap med næringslivet, både når det gjelder klima, kompetanse og andre spørsmål. Tilgangen på kraft blir et stort tema.

– Vi vil trenge mer fornybar kraft i Norge. Regjeringen vil ha en samlet plan for vindkraft på land, vindkraft til havs og vannkraft. Flere steder i landet er det investeringsplaner for industri som kutter utslipp og utvikler verdensledende teknologi, men de trenger en regjering med en aktiv politikk for industri og eksport. Det har de fått, sa Støre.

Han fremhevet også den norske modellen med en høyt kvalifisert arbeidsstyrke.

– 15-åringen må kunne ta et utdanningsvalg som leder til en hel fast stilling og en lønn å leve av. Hun må ha oppdatert utstyr og oppdaterte lærere – og garanti om læreplass. Dette vil vi jobbe for. Det er nøkkelen for at 15-åringene kan ta frie valg, sa statsministeren.