Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 43

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Tysdag 26. oktober
Kl. 09.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit ministermøte i Barentsrådet. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 27. oktober
Kl. 08.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stortingets europautval. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 29. oktober
Kl. 14.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Eftas overvåkingsorgan, Esa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 30. oktober
Kl. 09.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: SMK

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 25. oktober
Kl. 14.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Norads direktør, Bård Vegar Solhjell. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med styreleiar Olaug Svarva og administrerande direktør Tellef Thorleifsson i Norfund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 26. oktober
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit Norad-seminar om klima og kampen mot fattigdom. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Onsdag 27. oktober
Kl. 11.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 16.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 28. oktober
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim besøkjer Norsk senter for utviklingssamarbeid (Norec). Stad: Førde

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Laurdag 30. oktober
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: SMK

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 25. oktober
Kl.14.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med Norads direktør Bård Vegar Solhjell. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med styreleiar Olaug Svarva og administrerande direktør Tellef Thorleifsson i Norfund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 26. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på NTNU sin konferanse "Global Health Norway Conference 2021: Technology and education in global health - the way forward". 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 28. oktober
Statssekretær Bjørg Sandkjær besøkjer Norsk senter for utviklingssamarbeid (Norec). Stad: Førde

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83