Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 46

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 46, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 15. november
Kl. 10.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.45: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit telefonmøte med den israelske utanriksministeren Yair Lapid i forkant av AHLC-møtet i Oslo 17. november. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 16. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt ønskjer delegasjonane til AHLC-møtet i Oslo velkomen. Stad: Oslo kongressenter

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på ei mottaking i samband med AHLC-møtet i Oslo. Stad: Rådhuset

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. november
Kl. 12.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har bilaterale møte med fleire av deltakarane på AHLC-møtet i Oslo. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Guri Solberg, 92 21 97 69

Kl. 16.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på og er vert for ministermøtet i samband med AHLC-møtet i Oslo. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Rådhuset

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Guri Solberg, 92 21 97 69

Torsdag 18. november
Kl. 16.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med overrabbiner Michael Melchior. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 19. november
Kl. 09.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med leiinga i AUF. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Utøyakonferansen og skal halde eit innlegg om høgreekstremisme på frammarsj i Europa og sosialdemokratiet som medisin. Stad: Utøya

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 15. november
Kl. 12.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med dei nordiske utviklingsministrane om situasjonen i Etiopia.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 16. november
Kl. 16.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med Canadas utviklingsminister Harjit S. Sajjan.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Onsdag 17. november
Kl. 14.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på digital årleg bilateral konsultasjon med FNs utviklingsprogram (UNDP).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 19. november
Kl. 13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held innlegg på Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) sitt representantskapsmøte. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Tysdag 16. november
Kl. 09.00: Statssekretær Henrik Thune deltek på ein gjevarkonferanse for FNs organisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA). Konferansen er leia av Jordan og Sverige. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. november 
Kl. 09.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med årets vinnar av Raftoprisen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. november
Kl. 12.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Saad Mohseni, grunnleggjar av ein av Afghanistans store mediegrupper. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med generalsekretæren for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Robert Mardini. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 15. - tysdag 16. november
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit regionalt nordområdeforum i Finnmark. Stad: Karasjok

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. november
Kl. 10.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson held opningsinnlegget på ei markering av at filmfondet Sørfond er ti år. Stad: Vega scene, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. november
Kl. 11.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med den finske statssekretæren Matti Anttonen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 20. november
Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek i ein paneldebatt om handelspolitikk. Arrangementet er skipa til av Attac Norge, Spire, For Velferdsstaten, Handelskampanjen og Latin-Amerikagruppene i samband med årets globaliseringskonferanse. Stad: Jakobs kirke, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Torsdag 18. november
Kl. 14.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær held eit innlegg på Atlas-alliansens 40-årsjubileum. Stad: Det norske teatret, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit digitalt møte med generaldirektøren i Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Robert Mardini.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 19. november
Kl. 12.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med HivNorge. Stad: UD. Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83