Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 49

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 6. - torsdag 9. desember
Utanriksminister Anniken Huitfeldt er med kronprins Haakon på reise i USA. Her skal ho mellom anna ha møte i FN og delta på arrangement i samband med norsk næringsliv sine engasjement i USA. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: New York og Washington DC

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil 95 72 65 10

Fredag 10. desember 
Kl. 13.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under utdelinga av Nobels fredspris til årets vinnarar, Maria Ressa og Dmitrij Muratov, og til fjorårets vinnar, Verdas matvareprogram. Stad: Rådhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.45: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på ein bankett i samband med utdelinga av Nobels fredspris 2021. Stad: Grand hotell, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 6. desember

Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held innlegg på Norads seminar om Norglobal2 og forskingsbasert kunnskap i utviklingspolitikken. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 13.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med dei mellomstore bistandsorganisasjonane Atlas-alliansen, Plan, Regnskogfondet, Care, Strømmestiftinga, Digni og Utviklingsfondet om felles prioriteringar i utviklingspolitikken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit digitalt ministermøte om covid-19 i regi av Usaid.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 7. desember
Kl. 13.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange om felles prioriteringar i utviklingspolitikken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 14.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har møte med UN Womens nye direktør Sima Sami Bahous. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 16.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt i ein paneldebatt om transnasjonal korrupsjon under demokratimøtet i regi av Usaid.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Onsdag 8. desember
Kl. 19.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein middag med Verdas matvareprograms leiar David Beasley i regjeringas representasjonsanlegg. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 9. desember
Kl. 09.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Caritas sin internasjonale generalsekretær Aloysius John. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 10.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Verdas matvareprograms leiar David Beasley. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 11.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Rema Hanna, professor i utviklingsøkonomi ved Harvard-universitetet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 10. desember
Kl. 10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Agnes Kalibata, spesialrepresentant for FNs toppmøte om matsystem. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 10.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek i ein rundebordssamtale om matsystem med Agnes Kalibata, spesialrepresentant for FNs toppmøte om matsystem. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 11.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Redd Barnas fredsprisfest. Stad: Nobels fredssenter, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek under utdelinga av Nobels fredspris. Stad: Rådhuset, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Laurdag 11. desember
Kl. 10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Nobels fredsprisforum om svolt og klima. Stad: Universitetets aula, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 6. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Dr. Muhammad Tariq, leiar for Europa-avdelinga i det pakistanske utanriksdepartementet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune deltek på ein konsultasjon med Angola om menneskeretttar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 8. desember
Kl. 09.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med FNs spesialrapportør for menneskerettsforsvararar, Mary Lawlor. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Tysdag 7. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Robert Floyd, eksekutivsekretær i Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO). Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson held opningsinnlegget på eit jubileumsarrangement for arbeidet med prøvestansavtalen. Arrangementet er skipa til av Norsar. Stad: Munch-museet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit jubileumsarrangement i samband med at det er 50 år sidan Willy Brandt fekk Nobels fredspris. Arrangementet er skipa til av Willy Brandt-stiftinga. Stad: Universitetets aula, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 8. desember
Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek, digitalt, på presentasjonen av Human Rights House Foundation sin rapport ‘’Protecting Defenders’’.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 9. desember
Kl. 13.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med representantar frå LO og turistnæringa om norsk reiseliv, sjøfart og industri. Stad: Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær 

Måndag 6. desember
Kl. 13.30 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims møte med dei mellomstore bistandsorganisasjonane Atlas-alliansen, Plan, Regnskogfondet, Care, Strømmestiftelsen, Digni og Utviklingsfondet om felles prioriteringar i utviklingspolitikken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 9. desember
Kl. 11.15 Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims møte med Rema Hanna, professor i utviklingsøkonomi ved Harvard-universitetet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83