Presseinformasjon

Pressemeldingar
Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 51

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 51, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 20. desember
Kl. 10.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek digitalt på eit felles nordisk utanriksministermøte (N5) med Irland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 21. desember
Kl. 11.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek digitalt på eit nordisk-baltisk utanriksministermøte (NB8).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med generalsekretæren i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 22. desember
Kl. 09.15: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med generalsekretær Geir Hønneland i Den norske Helsingforskomité. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 20. desember
Kl. 10.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Grete Faremo, leiar av FNs kontor for prosjekttenester (Unops). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er gjest i podkasten Utviklingspoddensialet.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Tysdag 21. desember
Kl. 14.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med generalsekretæren i Flyktninghjelpa, Jan Egeland, om felles prioriteringar i utviklingspolitikken.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med sivilt samfunn om Global Disability Summit.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83