Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 1

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 1, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Onsdag 5. januar
Kl. 11.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt held ei utgreiing om Noregs medlemskap i FNs tryggingsråd. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. januar
Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Stortinget og deltek i debatten om meldinga om eksportkontroll og om utgreiinga av medlemskapet i FNs tryggingsråd. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 7. januar
Kl. 09.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med generalsekretæren i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek (digitalt) på eit utanriksministermøte i Nato. Møtet er om situasjonen i Ukraina.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02