Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 3

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 17. - onsdag 19. januar
Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i New York i samband med Noregs presidentskap i FNs tryggingsråd. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil +47 95 72 65 10

Fredag 21. januar
Kl. 12.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek (digitalt) på eit utanriksministermøte i WTO.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 17. januar
Kl. 10.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter sivilt samfunn om seksuell og reproduktiv helse og rettar (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 18. - onsdag 19. januar
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er på reise i Genève og møter internasjonale samarbeidspartnarar.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 20. januar
Kl. 14.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Consortium of International Agricultural Research Centers (CGIAR) om forsking på mattryggleik (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Fredag 21. januar
Kl. 13.00: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim møter nordisk-baltisk eksekutivdirektør i Verdsbanken, Lene Lind (digitalt). 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Torsdag 20. januar
Kl. 13.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek (digitalt) på eit møte i  Ottawa-gruppa som arbeider for reform av Verdas handelsorganisasjon (WTO).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 21. januar
Kl. 13.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek (digitalt) på delar av WTO sitt ministermøte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 17. januar
Kl. 10.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit digitalt møte med sivilt samfunn om seksuell og reproduktiv helse og rettar saman med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) om smittsame sjukdommar (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Tysdag 18. januar
Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær møter det diplomatiske korps i Noreg om toppmøtet for menneske med nedsett funksjonsevne (GDS). 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 20. januar
Kl. 12.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på innspelsmøte med sivilt samfunn om FNs kvinnekommisjon (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83