Presseinformasjon

Pressemeldingar
Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 5

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 5, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 31. januar
Kl. 12.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte (digitalt) med NGO-forum, eit nettverk av 42 norske organisasjonar som arbeider med menneskerettar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Kl. 15.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte (digitalt) i Stortingets europautval.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 2. februar
Kl. 13.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har ein telefonsamtale med Irlands utanriksminister, Simon Coveney. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 31. januar
Kl. 10.15: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim har ein telefonsamtale med Ålands samarbeidsminister Annette Holmberg-Jansson. Tema for samtalen er aktuelle saker som står på dagsorden ved byrjinga av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 11.45: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har ein telefonsamtale med Sveriges utviklingsminister Matilda Ernkrans om toppmøtet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med utdanningsnettverket Global Campaign for Education (GCE) (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Onsdag 2.- torsdag 3. februar
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er i Roma for å besøke FNs organisasjon for landbruk og ernæring (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (Ifad) og Verdas matvareprogram (WFP).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 4. februar
Kl. 13.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ein lunsj på Slottet under statsbesøket til Estlands president, Alar Karis.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Onsdag 2. februar
Kl. 11.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Asean-ambassadørar. Det vil seie ambassadørane frå Vietnam, Indonesia, Thailand, Filippinene og Myanmar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 31. januar
Kl. 17.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson har ein telefonsamtale med Derek Chollet, Under-Secretary i USA sitt utanriksdepartement.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 2. - torsdag 3. februar
Statssekretær Eivind Vad Petersson er på reise til Tromsø saman med statsminister Jonas Gahr Støre. Tema er nordområdene.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær 

Onsdag 2. - torsdag 3. februar
Statssekretær Bjørg Sandkjær er i Roma saman med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim for å besøke FNs organisasjon for landbruk og ernæring (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (Ifad) og Verdas matvareprogram (WFP).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 4. februar
Kl. 14.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med USAs spesialrådgjevar for menneske med nedsett funksjonsevne Sara Minkara (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83