Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 40

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 3. oktober
Kl. 13.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under Stortingets høgtidelege opning.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt held eit foredrag - "Status og utfordringar for Noreg" -  i Oslo Militære Samfund. Stad: Myntgata, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 4. oktober
Kl. 13.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under Stortingets trontaledebatt.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er vert for ein middag med representantar frå norsk næringsliv. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 5. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades under Stortingets trontaledebatt.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er til stades i Stortinget i samband med finanstalen og presentasjonen av statsbudsjettet for neste år.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 7. oktober
Utanriksminister Anniken Huitfeldt har møte med humanitære organisasjonar, FNs organisasjon for arbeidslivet (ILO) og Verdas handelsorganisasjon (WTO). Stad: Genève, Sveits 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 3. oktober
Kl. 13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Stortingets høgtidelege opning.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Tysdag 4. - onsdag 5. oktober
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på Warsaw Security Forum og Warsaw Human Dimension Conference. Forumet er ein møteplass mellom styresmakter, internasjonale organisasjonar, forskingsmiljø, forsvarsindustrien og generelt interesserte. Forumet fokuserer på nøkkelutfordringar for Nato og for EU og partnerlanda med særleg blikk for Sentral- og Aust-Europa. Konferansen vil drøfte tilstanden til menneskerettane og andre grunnleggande rettar i OSSE-området. Statssekretæren vil og ha bilateralt møte med sin polske kollega statssekretær Marcin Przydacz. Stad: Warszawa, Polen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erling Rimestad

Tysdag 4. oktober
Kl. 17.30: Statssekretær Erling Rimestad deltek på ein middag for næringslivet der utanriksminister Anniken Huitfeldt er vert. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med Studentane og akademikaranes internasjonale hjelpefond (SAIH). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02