Presseinformasjon

Dronningen til kunstbiennalen i Venezia, 21. – 22. april

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Dronning Sonja åpner utstillingen The Sámi Pavilion i den nordiske paviljongen under den internasjonale kunstutstillingen i Venezia 21. april. Utstillingen markerer urfolks bidrag til samtidskunsten og viktigheten av  kunstnerisk ytringsfrihet, mangfold og egenart. Kunstbiennalen i Venezia er et av verdens viktigste utstillingsvinduer for samtidskunst.

The Sami Pavillion presenterer de tre samiske kunstnerne Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Anders Sunna fra finsk, norsk og svensk side av Sápmi. Kunstnerne problematiserer spørsmål som mange samer og andre urfolk reiser omkring selvbestemmelse, identitet, klimaendringer, retten til land og vann og avskoging. Utstillingen er kuratert av Office for Contemporary Art Norway (OCA) i samarbeid med Moderna Museet i Stockholm og Museum of Contemporary Art Kiasma/The Finnish National Gallery i Helsinki.

Dronning Sonja vil være tilstede på en åpningsmottakelse for paviljongen, som arrangeres  av OCA i samarbeid med Samisk parlamentarisk råd.

Under besøket vil dronningen også få en omvisning og møte kunstnere som er representert i årets hovedutstilling på Veneziabiennalen: The Milk of Dreams. Kurator Cecilia Alemani har valgt ut tre norske kunstnere til hovedutstillingen: Liv Bugge, Sandra Mujinga og Aage Gaup (1943-2021).

Dronningen vil i tillegg være tilstede på en mottakelse i regi av Nasjonalmuseet og Utenriksdepartementet. Formålet med arrangementet er å skape oppmerksomhet om åpningen av det nye Nasjonalmuseet i juni overfor internasjonale besøkende til biennalen.

Dronningen ledsages av statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann. 

Informasjon om akkreditering, frist 4. april 2022 

Presse som ønsker akkreditering til biennalen bes om å registrere seg på Biennale Arte 2022 | Accreditation (labiennale.org) eller kontakt Biennale Press Office, tel. +39 041 521 8849, e-post artpress@labiennale.org.

I tillegg bes norsk presse som ønsker å dekke dronningens program om å akkreditere seg til UDs besøksseksjon ved Lise Tønnesland Børresen, mobil 94 83 09 10, e-post lise.gertrud.tonnesland.borresen@mfa.no.

Øvrige pressekontakter:
Det kongelige hoff ved kommunikasjonssjef Guri Varpe, mobil 48 15 07 27, e-post  guri.varpe@slottet.no
Kultur- og likestillingsdepartementet ved Simon Stjern, mobil 97 65 03 01, e-post simon.stjern@kud.dep.no
Sametinget ved kommunikasjonsdirektør Liv Inger Somby, mobil ​​​​​90 05 69 95, e-post Liv.Inger.Somby@samediggi.no
Office for Contemporary Art Norway (OCA) ved Karoline Trollvik, mobil 97 10 71 29, e-post karoline.trollvik@oca.no
Nasjonalmuseet ved Simen Joachim Helsvig, mobil 91 76 43 27, e-post simen.joachim.helsvig@nasjonalmuseet.no